Slashes Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website wordt uitsluitend verstrekt onder de volgende gebruiksvoorwaarden, waarmee de gebruiker zich door het gebruik akkoord verklaart:

Inhoud:

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden De informatie op onze website wordt zorgvuldig en regelmatig, resp. als er een actuele aanleiding bestaat, gecontroleerd, gecorrigeerd, gecompleteerd en geactualiseerd. Desondanks kan de website informatie bevatten die foutief, onjuist en/of niet geheel compleet is. Wij kunnen ook niet garanderen dat de website vrij is van commerciële of geestelijke octrooirechten van derden. Alle namen van bedrijven, producten en merken die hier genoemd worden, zijn het eigendom van de betreffende eigenaars en in de regel beschermd door de wet op het gebruiksmodel en het octrooirecht Wij eigenen ons geen merken van anderen toe.

Houd er a.u.b. rekening mee dat de specifieke informatie van een firma in de afzonderlijke rubrieken door de ondernemingen zelf gegeven wordt. De verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt geheel bij de betreffende auteur.

Aansprakelijkheid:

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat omdat deze website wordt gebruikt, op de daarop verstrekte informatie wordt vertrouwd of de gegevens en/of programma´s gedownload worden. Dit geldt ook voor een mogelijke aantasting door virussen. De inhoud die wij op onze website publiceren, is gebaseerd op de wetgeving van de Duitse Bondsrepubliek. Wij garanderen ook niet dat de informatie geschikt is voor gebruik op andere plaatsen of in overeenstemming is met de wetgeving van deze plaatsen.

Links:

Links naar andere websites zijn enkel informatief en geven absoluut niet onze mening weer Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van anderen en zijn in het bijzonder ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, de functie, eventuele fouten en de rechtmatigheid van deze sites. Uitgezonderd wanneer sprake is van opzet.

Verlinking:

Het inrichten van links van andere websites naar pagina´s resp. gegevens die bij deze website horen, is toegestaan; wij verzoeken echter om een desbetreffende mededeling. Niet toegestaan en uitdrukkelijk niet gewenst, is echter een verlinking, die de herkomst van de informatie verzwijgt. Dit geldt vooral, wanneer pagina´s resp. gegevens met een deelvenster (frame) worden verbonden of hierin worden weergegeven.

Citaten:

De weergave van pagina´s, teksten, en/of artikelen is uitdrukkelijk alleen dan toegestaan, wanneer ze geheel en zonder enige inhoudelijke of redactionele wijziging weergegeven worden. Uitgezonderd zijn citaten, voor zover ze met vermelding van de bron als citaten kenbaar gemaakt zijn.

AVV: 

Wij stellen onze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) als PDF-bestand ter beschikking. (Om PDF-bestanden weer te geven, heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig).

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor, om te allen tijde en zonder verwittiging de gebruiksrechten te wijzigen.

Geldigheid:

Indien een van de voornoemde clausules ongeldig is, heeft dit geen uitwerking op de geldigheid van de andere clausules.