Slashes Warunki użytkowania

Informacje zawarte na tej stronie zostały zamieszczone wyłącznie zgodnie z ustalonymi warunkami użytkowania, które zostały zatwierdzone przez użytkownika z chwilą rozpoczęcia użytkowania:

Treść:

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Informacje zamieszczone na tej stronie poddawane są szczegółowej i regularnej kontroli oraz aktualizacji o nowe wiadomości. Mimo to może zdarzyć się, że niektóre informacje będą błędne, nieprawdziwe i/lub niekompletne. Ponadto nie można zagwarantować pozbycia się praw autorskich i umysłowych przez osoby trzecie. Wszystkie wymienione nazwy firm, produktów i marek są własnością danego właściciela i podlegają z reguły ochronie marki, wzoru użytkowego lub patentów. Oświadczamy, że naszym celem nie jest przywłaszczanie obcej marki. Należy mieć na uwadze fakt, że informacje odnośnie firmy przedstawione w poszczególnych rubrykach zostały sporządzone przez koncern. Odpowiedzialność za zamieszczone treści spoczywa w całości na autorze.

Odpowiedzialność:

Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody, powstałe na skutek wykorzystywania strony internetowej, postępowania zgodnie z informacjami na niej zamieszczonymi lub pobierania z niej danych i/lub programów. Wyłączenie od odpowiedzialności dotyczy również wypadków zainfekowania komputera użytkownika wirusami. Treści zamieszczone na stronie oparte są na prawie obowiązującym w Niemczech. Nie możemy zagwarantować, że zawarte na stronie informacje mogą być wykorzystywane w innych krajach oraz że są one zgodne z ustawodawstwem danego kraju.

Łącza:

Łącza do innych stron mają wyłącznie charakter informacyjny i nie odzwierciedlają naszych opinii. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartości innych stron, w szczególności za ich treści, działanie, błędy lub zgodność z prawem. Wyjątek stanowi działanie umyślne.

Pozycjonowanie:

Utworzenie łącza z innych stron do tej oraz wszystkich z nią powiązanych stron i danych jest dozwolone z zastrzeżeniem poinformowania o zaistniałym fakcie. Niedopuszczalne i niewskazane jest pozycjonowanie na stronach niewiadomego pochodzenia oraz nie przedstawiających pełnych faktów. Odnosi się to przede wszystkim do łącz lub widoku stron, lub danych wyświetlanych w postaci ramek.

Cytaty:

Odtwarzanie treści stron, tekstów i/lub artykułów dozwolone jest wyłącznie wówczas, jeśli zostaną one zacytowane w całości i bez żadnych zmian redakcyjnych. Wyjątek stanowią cytaty, o ile zostaną one przedstawione wraz z podaniem źródła pochodzenia.

Ogólne warunki handlowe:

Nasze ogólne warunki handlowe udostępnione są w formacie PDF. (W celu umożliwienia oglądania plików w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader).

Zmiany:

Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie warunków użytkowania.

Zakres obowiązywania:

W wypadku utraty ważności jednego z wymienionych warunków, reszta pozostaje nadal ważna.