Bujii

Bujii incandescente

Senzori lambda

Fiºe de bujie

Bobine de inducþie

Senzorilor de temperatură

MAF/MAP

EDPS