Slashes Användarvillkor

Överföring av information från denna webbplats är alltid föremål för följande användarvillkor. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du samtycker till användarvillkoren:

Innehåll:

Med reservation för ändringar och fel. Informationen på vår webbplats kontrolleras noggrant och regelbundet, och ändras, förbättras och uppdateras vid behov. Det kan emellertid finnas inaktuell, felaktig och/eller ofullständig information. Vi ger inga garantier för frånvaro av kommersiell eller intellektuell upphovsrätt vad gäller tredje part. All företags- och produktinformation samt varumärken som används tillhör sina ägare och är i allmänhet skyddade av varumärke, upphovsrätt eller patent. Vi sätter inte vårt namn på något varumärke tillhörande tredje part.

Observera att företagsspecifik information i de olika kategorierna har valts av respektive företag. Varje upphovsman är helt ansvarig för sådant innehåll.

Ansvar:

Vi tar inte ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador till följd av användningen av webbplatsen, förtroende för informationen däri eller genom att ladda ner data och/eller program. Detta gäller även virus som kan överföras. Innehållet på vår hemsida är föremål för lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Vi kan inte garantera att informationen är lämplig för användning på andra platser eller överensstämmer med lagarna på sådana platser.

Länkar:

Länkar till andra webbplatser är helt enkelt av informationskaraktär och återspeglar inte vår uppfattning. Vi är inte ansvariga för innehållet på tredje parts webbplatser och tar i synnerhet inte ansvar för deras innehåll, tillgänglighet, riktighet eller laglighet. Detta utesluter uppsåt.

Länkar till vår webbplats:

Det går att skapa länkar från andra webbplatser på sidorna eller uppgifterna på denna webbplats, men vi ber om förhandsanmälan. Länkar som döljer informationens ursprung är inte tillåtna och uttryckligen inte önskvärda. Detta gäller framför allt integration med eller skildring av sidor eller data i en ram.

Citat:

Reproduktion av sidor, texter och/eller artiklar är endast tillåten om dessa återges i sin helhet och utan några ändringar i innehåll eller redaktion. Detta utesluter citat så länge de är märkta som sådana och källan anges.

Allmänna villkor:

Vi erbjuder våra Allmänna villkor som pdf-dokument. (Du behöverAdobe Acrobat Reader för att läsa av pdf-dokument).

Ändringar:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i användarvillkoren när som helst och utan förvarning.

Giltighet:

Skulle någon av punkterna ovan angivna vara ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående punkterna.