Slashes Προστασία Δεδομένων

Μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας ανώνυμα. Ωστόσο, απαγορεύεται η ανωνυμία ή η χρήση ψευδώνυμου στα σημεία της ιστοσελίδας όπου απαιτείται η σύνδεση χρήστη.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων ταυτοποίησης (διεύθυνση IP, διεύθυνση URL, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, λογισμικό πελάτη) στον διακομιστή μας. Τα καταχωρημένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό μη εγκεκριμένης πρόσβασης, προσπαθειών πρόσβασης και για στατιστικούς λόγους. Τα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους. Τα στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα πρόσωπα. Εξαιρείται η πρόσβαση στις προστατευμένες περιοχές της ιστοσελίδας μας για τις οποίες διαθέτετε ταυτότητα χρήστη. Για την πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές απαιτείται σύνδεση με την ταυτότητα χρήστη για λόγους ασφαλείας.

Προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν προηγείται συγκατάθεση για τον τύπο και τον σκοπό της χρήσης τους. Εξυπακούεται ότι έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ειδοποίηση για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε χωρίς επιβάρυνση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε εσφαλμένα δεδομένα, να μπλοκάρετε δεδομένα και να διαγράψετε τα δεδομένα σας.

Σημειωτέον ότι όταν αποστέλλετε email σε μία από τις διευθύνσεις email μας, συμφωνείτε αυτομάτως με την αποθήκευση και ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων σας χωρίς την ανάγκη περαιτέρω ειδοποίησης.

Τονίζουμε ότι γενικά, η μεταφορά των στοιχείων μέσω αυτής της ιστοσελίδας (μέσω της φόρμας επικοινωνίας για παράδειγμα) γίνεται χωρίς την παρουσία ασφαλούς σύνδεσης. Συνεπώς, είναι δυνατόν άτομα που δεν έχουν λάβει έγκριση να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή και να προβούν στην πλαστογράφηση αυτών σε ακραίες περιπτώσεις. Όπου η μεταφορά των δεδομένων είναι ασφαλής θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί "session ID" για τη διαχείριση της πρόσβασης στη βάση δεδομένων και για την σωστή απεικόνιση των σελίδων. Τα Cookies, μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του "session ID" κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας δεν θα εντοπίσετε καμία σημαντική διαφορά - η φόρτωση των μεμονωμένων σελίδων ίσως διαρκέσει περισσότερο. Για λόγους βελτίωσης της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας, συνιστούμε την ενεργοποίηση των cookies και του JavaScript.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics σε αυτή την ιστοσελίδα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων που παρέχεται από την Google Inc. (»Google«). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «cookies», αρχεία σε μορφή κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση των δεδομένων χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια των cookies για τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα κατά κανόνα μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

Σε αυτή την ιστοσελίδα η διεύθυνση IP είναι ανώνυμη. Αυτό σημαίνει ότι πριν την αποθήκευσή της η διεύθυνση IP των χρηστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υφίσταται σύντμηση από την Google. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ολόκληρη η διεύθυνση IP μεταφέρεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιείται και η σύντμηση.

Η Google, κατ'εντολή του διαχειριστή της ιστοσελίδας αυτής, θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics δεν συσχετίζεται με άλλα δεδομένα της Google.

Έχετε τη δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας. Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τη βοήθεια των cookies και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, εφόσον προβείτε στη λήψη και εγκατάσταση του browser plug-in που διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Χρησιμοποιούμε επίσης αναφορές της υπηρεσίας Google Analytics για την παροχή υπηρεσιών βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών, για την εξάλειψη των εμποδίων που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για την προσαρμογή του σχεδιασμού στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα δεν συσχετίζονται με κανένα άτομο. Κατά την επίσκεψη ενός χρήστη σε ιστοσελίδα της Google, η Google με τη χρήση cookie αποθηκεύει έναν αριθμό στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με σκοπό την καταγραφή των επισκέψεών του. Το δίκτυο εμφάνισης αποτελεί μέρος του δικτύου διαφημίσεων της Google. Με τον όρο αυτό αποδίδονται όλες οι ιστοσελίδες στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν διαφημίσεις AdWords. Συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google και άλλων μερών του δικτύου αναζήτησης. Ο αριθμός εξυπηρετεί στον εντοπισμό προγράμματος περιήγησης σε συγκεκριμένο υπολογιστή και όχι στον εντοπισμό ατόμου. Βάσει των ιστοσελίδων τις οποίες έχει επισκεφθεί ο χρήστης, τα προγράμματα αναζήτησης του χρήστη μπορούν να καταταχθούν σε μία δημογραφική ομάδα, όπως σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ή σε ομάδα με βάση το φύλο.