Slashes Gegevensbescherming

In principe is het mogelijk om onze website anonym te gebruiken. In bepaalde gedeeltes van deze website is de aanmelding van de gebruiker echter vereist,; hier is anoniem gebruik of gebruik per pseudoniem niet mogelijk.

Bij het gebruik van onze website worden mogelijke identificatiegegevens (IP-adres, herkomst-URL, doel-URL, datum en tijd van de bestelling, door de klant gebruikte software) op onze server opgeslagen. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor statistieke doeleinden en om op te kunnen sporen wanneer iemand zich ongeoorloofde toegang verschaft of een poging hiertoe onderneemt. Een ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. De gegevens zijn geanoniemiseerd en geven dus geen directe informatie over uw persoon. Uitgezonderd hierop is de toegang tot de beschermde delen van onze website, waarvoor u een useridentificatie bezit. Bij deze toegang wordt de gebruikte useridentificatie om veiligheidsredenen ook geprotocolleerd.

Gegevens die betrekking hebben op personen worden alleen dan door ons opgeslagen, wanneer u van tevoren een betreffende toestemming over het soort en de omvang heeft verleend. U heeft vanzelfsprekend het recht, om op aanvraag gratis informatie te verkrijgen over de gegevens die wij met betrekking tot uw persoon hebben opgeslagen. Voorts heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en om uw gegevens te blokkeren of te wissen.

Let er a.u.b. op dat u automatisch toestemming verleent om uw gegevens elektronisch op te slaan en te verwerken, als u een email naar een van onze email adressen stuurt; wij hoeven u hier dan niet meer op te attenderen.

Wij maken u erop attent dat de gegevens die u via deze website verstuurt, in de regel onbeveiligd via het internet verzonden worden – bijv. als u een contactformulier gebruikt. Daardoor kunnen deze gegevens door onbevoegden gelezen of in extreme gevallen ook vervalst worden. Op een beveiligde gegevensoverdracht wordt apart geattendeerd.

Onze website maakt voor de regeling van de toegang tot de databanken en voor de correcte weergave van de pagina´s gebruik van zogenaamde 'Session-IDs'. Voor de tussenopslag van deze useridentificatie, die bij de eerste toegang tot een pagina van ons assortiment toegekend wordt, worden zogenaamde 'Cookies' gebruikt, een communicatievorm tussen browser en server. De Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen. U kunt deze Cookies echter ook in uw browser deactiveren. In de meeste gevallen zult u bij het gebruik van onze website geen verschil vaststellen – evt. worden de laadtijden van de afzonderlijke pagina´s iets langer. Met het oog op de optimale functie van onze website adviseren wij u echter de Cookies en ook het JavaScript te activeren.

Op deze website worden door de technologieën van de etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens in een geanoniemiseerde vorm verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Met behulp van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen vervaardigd. Hiervoor kunnen Cookies ingezet worden, die de gegevens echter uitsluitend in pseudonieme vorm verzamelen en opslaan. De gegevens worden niet gebruikt, om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met gegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd. Tegen het verzamelen en het opslaan van gegevens kan te allen tijde en met uitwerking voor de toekomst bezwaar gemaakt worden.

Informatie met betrekking tot gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics op deze website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies"; dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Op deze website wordt het IP-adres automatisch anoniem gemaakt. Dit betekent dat, voordat het wordt opgeslagen, uw IP-adres korter wordt gemaakt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verstuurd en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet uit te voeren voor de website-beheerder. Het IP-adres dat via uw browser wordt doorgegeven binnen het kader van Google Analytics zal door Google niet gecombineerd worden met andere gegevens.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. We willen u er echter wel op wijzen dat, wanneer u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden opgenomen door Google, en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door het downloaden en installeren van de browser plug-in. U kunt deze vinden middels de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics-rapporten om diensten te leveren gebaseerd op demografische kenmerken, om hindernissen die zich voordoen bij het bezoeken van onze website op te heffen en het ontwerp aan te passen conform de wensen van de bezoekers. Daarbij worden de gegevens niet gerelateerd aan een enkel persoon. Als een gebruiker een website in het Google Display Network bezoekt, maakt Google maakt gebruik van een cookie om een getal in de browser van de gebruiker op te slaan, om zo het bezoek aan de website vast te leggen. Het Display Network is onderdeel van het advertentienetwerk van Google. Hiermee worden alle websites bedoeld waarop AdWords reclame kan worden geplaatst. Dit omvat ook de zoekresultaten van Google en andere delen van het zoeknetwerk. Het getal heeft als doel een duidelijke identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet de identificatie van een persoon. Op basis van de bezochte websites, kunnen de browsers van de gebruiker vervolgens ingedeeld in een demografische categorie, zoals geslacht of leeftijdsgroep.