Slashes Privacy policy

Zasadniczo korzystanie z naszych stron może odbywać się anonimowo. Jedynie niektóre obszary wymagają zalogowania się jako pełny użytkownik i nie mogą być użytkowane w trybie anonimowym lub po uprzednim podaniu pseudonimu.

W trakcie odwiedzania strony na serwerze zapisywane są wszystkie możliwe dane identyfikacyjne (adresy IP, adres źródłowy, data i czas wejścia, wykorzystywane oprogramowanie klienta). Zgromadzone dane mogą posłużyć do ścigania w wypadku niedozwolonej ingerencji, bądź próby ingerencji ze strony użytkownika oraz do celów statystycznych. Wykorzystywanie danych do innych celów nie znajduje miejsca.

Dane przechowywane są w sposób anonimowy i nie mają wpływu na osobę użytkownika. Wyjątek stanowi dostęp do chronionych obszarów strony, które wymagają założenia konta użytkownika. W wypadku dostępów tego typu identyfikacja danego użytkownika z powodów bezpieczeństwa jest protokołowana. Dane osobowe zostaną zapisane dopiero wówczas, gdy użytkownik wyrazi pełną zgodę, co do rodzaju i zakresu tych danych. Użytkownik ma prawo poprosić w każdej chwili o pełne wyszczególnienie wszystkich danych na jego temat, które zostały zgromadzone na serwerze. Poza tym w interesie użytkownika pozostaje obowiązek zgłaszania pomyłek w zakresie danych na jego temat lub usuwania takich danych.

Należy mieć na uwadze fakt, że w momencie wysyłania wiadomości na jeden z naszych adresów poczty elektronicznej, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na zapisanie i elektroniczne przetwarzanie jego danych bez konieczności informowania go o tym.

Informujemy, że transfer danych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej odbywa się z reguły bez zabezpieczeń – np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Z tego faktu wynika zagrożenie, że dane te mogą dostać w niepowołane ręce, co prowadzić może nawet do ich sfałszowania. W wypadku bezpiecznego transferu danych wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Do zarządzania dostępem do danych, a także prawidłowego wyświetlania strony wykorzystywana jest tak zwana 'sesja IDs'.

Do tymczasowego przechowywania haseł – wpisywanych przy pierwszym logowaniu się na stronę – służą tak zwane pliki 'Cookies', będące formą komunikacji między komputerem użytkownika a serwerem. Pliki Cookies nie znajdują zastosowania do ściągania danych osobowych. W opcjach przeglądarki internetowej istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików Cookies. W większości przypadków nie spowoduje to żadnych widocznych różnic w przeglądaniu strony – w niektórych wypadkach może wydłużyć się czas ładowania poszczególnych stron. W celu uzyskania optymalnej jakości przeglądania strony zaleca się włączenie w przeglądarce obsługę Cookies i skryptów JavaScript.

Uwaga dotycząca ochrony danych związana z użyciem usługi Google Analytics na tej stronie internetowej

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizowania sieci Web firmy Google Inc. (»Google«). Google Analytics stosuje pliki cookies, czyli tak zwane »ciasteczka«, tzn. pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej są na ogół przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Na tej stronie internetowej adres IP automatycznie staje się anonimowy. Oznacza to, że przed zapisaniem adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP wysyłany jest na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Na polecenie operatora niniejszej strony firma Google skorzysta z tych informacji, aby ocenić sposób korzystania przez użytkownika ze strony, aby opracować raporty dotyczące aktywności na stronie i aby świadczyć dalsze usługi dla operatora strony związane z korzystaniem ze strony oraz internetu. Adres IP przekazywany z przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi przez firmę Google.

Użytkownik może wyłączyć opcję zapisywania plików cookies, odpowiednio dostosowując ustawienia w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym wypadku korzystanie przez użytkownika z wszystkich funkcji niniejszej strony w pełnym ich zakresie może być ograniczone. Ponadto można nie dopuścić do tego, żeby dane generowane przez plik cookie i związane z korzystaniem ze strony (w tym adres IP) były rejestrowane przez firmę Google, a także do przetwarzania tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Raporty Google Analytics wykorzystujemy również w celu świadczenia usług zgodnie z cechami demograficznymi; aby wyeliminować przeszkody, które pojawiają się podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w celu przystosowania jej wyglądu do wymagań odwiedzających. Dane przetwarzane podczas podejmowania tych działań nie są związane z żadną osobą. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę w sieci partnerskiej firmy Google, wykorzystuje ona plik cookie do zapisania numeru w przeglądarce użytkownika w celu zarejestrowania jego wizyt. Sieć partnerska stanowi część sieci reklamowej firmy Google. Termin ten określa wszystkie strony internetowe, na których można umieszczać reklamy AdWords. Obejmuje to również wyniki wyszukiwania Google i inne części sieci wyszukiwania. Numer służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na danym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Na podstawie odwiedzonych stron przeglądarki użytkownika można następnie przydzielić do kategorii demograficznej, takiej jak dana płeć lub grupa wiekowa.