Slashes Tjenestevilkår

Overføring av informasjon på denne nettsiden er underlagt følgende tjenestevilkår. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du godtar disse vilkårene:

Innhold:

Gjenstand for endringer og feil. Informasjonen på nettsiden vår kontrolleres nøye og regelmessig, og kan endres, forbedres eller oppdateres ved behov. Den kan likevel inneholde utdatert, feil og/eller ufullstendig informasjon. Vi gir ingen garantier for kommersielle eller intellektuelle opphavsrettigheter som tilhører tredjeparter. All informasjon om selskap, produkt samt varemerker tilhører sine respektive eiere og er generelt beskyttet av varemerker, opphavsrettigheter eller patenter. Vi knytter ikke navnet vårt til merker som tilhører tredjeparter.Vær oppmerksom på at selskapsspesifikke opplysninger i de individuelle kategoriene er valgt av selskapet selv. Hver utgiver har det fulle og hele ansvaret for innholdet i så måte.

Ansvar:

Vi påtar oss ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skader som oppstår fra bruk av denne nettsiden, riktigheten av informasjonen på denne, eller for nedlasting av data og/eller programmer. Dette gjelder også for eventuelle virus som vil kunne overføres. Innholdet publisert på nettsiden vår er underlagt lovverket i Tyskland. Vi garanterer ikke at informasjonen egner seg for bruk eller oppfyller lovkravene andre steder.

Koblinger:

Koblinger til andre nettsider har kun som formål å gi tilgang til informasjon og gjenspeiler ikke nødvendigvis våre standpunkter. Vi står ikke til ansvar for innhold på tredjepartsnettsider, og påtar oss spesielt ikke noe ansvar for slike nettsiders innhold, tilgjengelighet, nøyaktighet eller lovlighet. Dette utelukker tilfeller med forsett.

Koblinger til nettsiden vår:

Du kan opprette koblinger fra andre nettsider, til sider eller data på denne nettsiden, men vi ber om at du sender en forespørsel først. Koblinger som skjuler opprinnelsen til informasjonen er ikke tillatt eller ønsket. Dette gjelder først og fremst integrering eller åpning av sider eller data i eget vindu.

Sitater:

Gjengivelse av sider, tekster og/eller artikler er kun tillatt hvis de gjengis i sin helhet, uten endring av innholdet. Dette gjelder ikke for sitater som oppgis som sitater og henviser til kilden.

Generelle vilkår:

Betingelsene og vilkårene våre er tilgjengelig som et PDF-dokument. (Du trengerAdobe Acrobat Reader for å åpne PDF-dokumenter).

Endringer:

Vi forbeholder oss retten til å endre betingelsene når som helst og uten varsel.

Gyldighet:

Dersom noen av klausulene skulle være ugyldige, skal de øvrige klausulene fortsatt være gjeldende.